#1 Kurangkan penggunaan imej dan flash kerana kedua-duanya mempinyai saiz yang lebih besar berbanding teks dan menyebabkan lama web anda jadi perlahan.

#2 Compress imej di laman web anda tanpa mengorbankan kualiit gambar dengan menggunakan perisioan seperti OptiPNG.

#3 Pastikan juga laman web anda bebas daripada kesalahan kod HTML.